Các đối tác

Các đối tác chính của chúng tôi tại các lãnh vực như:

THỰC PHẨM & NƯỚC UỐNG:

PS FOOD & BEVERAGE GROUP

Website: https://www.psfood.com.my/

ĐÓNG GÓI BAO BÌ MỀM:

PS POLY PACK

Website: http://www.pspoly.com.my/

PALLET XANH:

LHT HOLDINGS COMPANY

Website: http://www.lht.com.sg/woodpallet.htm

HẠT NHỰA:

API USA

Website: http://www.apinow.com/plastics/engineering/index.asp