Vietjoy

Câu chuyện thương hiệu

- Thương hiệu " Vietjoy" là sự hợp tác nguyên cứu và phát triển sản phẩm giữa Singapore ( Công Ty PS Food & Beverage (S), Trường Nayang Polytechnic, Trường Đại Học Quốc Gia Singapore NUS) và Việt Nam (L'earth Viet Nam, Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn). Đây là thương hiệu được tạo ra với sự khám quá, và tìm tòi độc đáo bởi nền nông nghiệp trái cây và rau củ trù phú của Việt Nam, do đó sử dụng 100% nguyên liệu của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng mang đến sự vui sướng, hạnh phúc "JOY' cho người nông dân Việt Nam (có thêm thu nhập) và người tiêu dùng những sản phẩm có giá trị về dinh dưỡng cao và sức khỏe tốt.